Product产品介绍

收线机(工字轮收线)

Bobbin Type Take-up Machine

工字轮收线

Technical parameter技术参数:

Ø   Type              bobbin type

Ø   形式:                工字轮

Ø  Material:             Carbon wire    

Ø   材料:              碳钢

Ø  Wire Diameter:        ø0.8-ø3.5mm

Ø  钢丝直径:            ø0.8-ø3.5mm

Ø  Line Speed:           DV:50-80mm.m/min

Ø  运行速度:            DV:50-80mm.m/min

Ø  Bobbin diameter:       φ350mm, φ400mm

Ø  工字轮直径:         φ350mm, φ400mm

Ø  Application:           Brass plating, Galvanizing

Ø  适用场合:           镀铜/镀锌